Petitie

Petitie kan op deze website nog steeds getekend worden!

Op 5 juni 2009 zijn in Bussum ruim 11.000 handtekeningen aangeboden aan staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de petitie staan een reeks doelstellingen geformuleerd zoals meer zeggenschap voor de zorgprofessional binnen organisaties en het tegengaan van verloop binnen organisaties. Heeft u nog niet getekend? Dit kan nog steeds. Teken de petitie online, deze vindt u aan de onderkant van deze pagina.

Platform Zorgen om de Zorg geeft ruim 11.000 handtekeningen aan Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS).

Platform van medezeggenschapsorganen zorginstellingen vragen uw aandacht voor:

Laat zorgprofessionals zorg geven aan mensen die zorg nodig hebben!

Het werken in de Verpleging & Verzorging en Thuiszorg is niet leuk meer.
Dat blijkt ook uit onderzoeken: er is een groot verloop van zorgprofessionals en weinig nieuwe instroom. Als reden geven zorgprofessionals aan behoefte te hebben aan een betere salariëring, flexibele werktijden, deskundigheidsbevordering en een meer leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. Dit zien zorgprofessionals niet meer in de VVT. Dit leidt tot een grote uittocht van deze groep medewerkers. Onnodig te zeggen dat dit natuurlijk invloed heeft op de kwaliteit van zorg

Onze standpunten zijn:
Roep een halt toe aan de uittocht van de zorgprofessionals Tevreden zorgprofessionals verhogen de kwaliteit van zorg Maak een einde aan de stopwatch cultuur in de zorg De zorgprofessional wil zorg verlenen en geen bezuinigingen uitdragen Stop het bezuinigingsbeleid, geef goede zorg prioriteit.

Wat willen wij:
Ons doel is dat zorgprofessionals weer plezier krijgen in hun werk en erkenning krijgen voor hun beroep. Dat betekent dat in ieder geval geïnvesteerd moet worden in de volgende punten:

• De zorgprofessional staat naast de cliënt centraal in de organisatie
• Meer zeggenschap voor de zorgprofessional in organisaties
• Grotere- en meer flexibele arbeidscontracten voor zorgprofessionals
• Erkenning voor het vak en waardering via een passend salaris
• Personeelsbeleid gericht op werkplezier, eigen verantwoordelijkheid en
• Deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals.
• Laat zorgprofessionals weer aandacht en zorg geven aan mensen die dat nodig hebben.

Hoe willen we dat
We vragen u deze petitie te ondertekenen. Daarmee laten we zien dat de zorgprofessionals in de VVT zich gezamenlijk grote zorgen maken. Hiermee starten we een maatschappelijk debat met werkgevers, vakcentrales, politici, beleidsmakers en natuurlijk medewerkers. Om dit te kunnen doen hebben we uw stem nodig!

Onderteken de petitie

Onderteken de petitie voor u en voor alle toekomstige zorgprofessionals om de kwaliteit in de zorg te verhogen!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)